KDO JSME

Agentura sester s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení domácí zdravotní péče, tedy zařízení komplexní odborné ošetřovatelské péče o klienty v jejich domácím prostředí. Na Jindřichohradecku působí již od roku 1993 a její sídlo je na poliklinice v Jindřichově Hradci.

 

Provoz v zajišťování péče je nepřetržitý 24 hodin denně 7 dní v týdnu a ošetřovatelské výkony jsou poskytovány registrovanými všeobecnými zdravotními sestrami s praxí na základě žádosti ošetřujícího lékaře.

 

Ošetřovatelské výkony jsou určeny klientům všech věkových kategorií a jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami, se kterými má Agentura sester smluvní vztah.

 

Měsíčně je takto doma ošetřeno 100 – 150 klientů, kteří jsou převážně špatně pohybliví. Jedná se především o pacienty po mozkových příhodách, s postižením hybnosti, v pooperační péči, s chronickými bolestmi, ale také o pacienty s nádorovým onemocněním.

 

Naší snahou je ve spolupráci s ošetřujícím lékařem zajistit v domácím prostředí klientům odborné ošetření, zachování kvality života, důstojnost a pohodu.

p:

NABÍDKA SLUŽEB

Organizace zajišťuje terénní komplexní ošetřovatelskou péči, kterou poskytují registrované všeobecné sestry s praxí.

Poskytovaná zdravotní a paliativní péče:

 • vyšetření stavu pacienta – sledování TK, glykemie
 • odběr biologického materiálu (krev, moč, …)
 • aplikace infuzní terapie
 • ošetřování stomie
 • lokální ošetření (pooperační péče, převazy ran, bércových vředů)
 • ošetření katetrů, výplachy, klyzma, cévkování
 • aplikace injekcí
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu

Doprovodné služby:

 • ošetřovatelská rehabilitace
 • nácvik soběstačnosti a zaučení rodiny v ošetřování
 • odborné poradenství, kontakt na poskytovatele sociálních služeb
 • krátkodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek a zácvik v používání (chodítka, vycházkové vozíky, toaletní křesla, antidekubitální podložky, inhalační přístroje, biolampy)

Úhrada: hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - indikace praktickým lékařem

Dostupnost služeb: nepřetržitý provoz 24 hodin 7 dní v týdnu

Klienti: osoby částečně nebo plně závisl0 na cizí pomoci se zdravotním, mentálním či duševním onemocněním (všechny věkové kategorie)

KONTAKT

Agentura sester s.r.o.
U nemocnice 380/III
377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: 384 326 979, 384 376 202
Mobil: 731 407 087
E-mail: agentura.sester@post.cz

49°08'26.1"N 15°00'10.5"E